Námskeið

fyrir börn og fullorðina

Barna og unglinganámskeið

Námskeið fyrir börn hafa ávallt skipað veglegan sess í starfsemi skólans. Þau eru hugsuð sem viðbót við það námsframboð sem boðið er upp á í grunnskólanum og er ætlað að glæða áhuga nemendanna á sjónlistum og örva sköpunargleði þeirra á markvissan hátt. Verkefnin sem nemendur fá að glíma við eru fjölbreytt bæði hvað varðar efni og innihald. Kennd eru undirstöðuatriði teiknunar, mótunar og málunar auk tölvuteiknunar.Í kennslunni er gengið er út frá því að öll börn hafi hæfileika til að skapa - upplifa og njóta lista. Innlögn verkefna hverju sinni miðar að því að auka og dýpka skilning á menningu og listum.

Listsköpun, listasaga, listgagnrýni og fagurfræði eru hugtök sem unnið er með. Nemendur og kennari ræða saman um viðfangsefnið, bæði eigin verk barnanna og verk fullorðinna listamanna. Nemendur læra að sjá og upplifa í stað þess að horfa af vana á hlutina og fá þjálfun í að mynda sér sínar eigin skoðanir og rökstyðja þær. Þannig þroskast næmi nemendanna og sjónræn eftirtekt sem gerir þá læsa á umhverfið.

Ný námskeið fyrir börn og unglinga hefjast 28. janúar.

Innritun í síma:
462 4958

FORSKÓLI 6 ára. Mánudaga kl. 13.30-14.30

Málun, leirmótun, þrykk, klipp og blönduð tækni. Verkefnin tengjast barninu sjálfu, reynslu þess og þáttum úr umhverfi þess.

MYNDLIST I 7- 9 ára. Fimmtudaga kl. 14.30-15.50

Aukin áhersla lögð á fjölskylduna, vinina og nánasta umhverfi við myndsköpun. Athafnir skipta meira máli, notkun lita, litfræði, þróun forma og fleira er stuðlar að frekari myndvitsþroska.

MYNDLIST II 9- 10 ára. Miðvikudaga kl. 15.00-16.30

Á þessum aldri eru börn að komast á stig raunsæis og sjálfsgagnrýni. Mikilvægt er að stuðla að því að barnið öðlist jákvæða sjálfsmynd og er það ávallt eitt af markmiðum myndlistarkennslunnar. Bein kennsla er nú meiri en fyrr og verkefnavalið gjarnan úr raunveruleikanum. Vettvangsferðir ýmiskonar eru oft áhugavakinn. Ný efni og aðferðir koma einnig við sögu: margvíslegar þrykkaðferðir, pennateikningar og vatnslitir svo eitthvað sé nefnt.

MYNDLIST III 11 til 12 ára. Mánudaga kl. 15.00-17.00

Hér eru börn komin á stig raunsæis og sjálfsgagnrýni. Þau eru á þroskuldi táningsáranna og miðast verkefnin m.a. við áhugamál þeirra. Kennslan er hugsuð sem viðbót við þá kennslu í myndmennt sem veitt er í grunnskólunum.

MYNDLIST FYRIR UNGLINGA. Þriðjudaga kl. 14.00-16.00

Fjölbreytt námskeið þar sem komið er til móts við áhugasvið nemenda.

Á hverjum vetri sækja á fjórða hundrað einstaklinga síðdegis- og kvöldnámskeið skólans.

Innritun í síma:
462 4958

Myndlistarnámskeið fyrir fullorðna verða auglýst síðar